Jelaskan Kedudukan Dan Fungsi Al Quran

Jelaskan Kedudukan Dan Fungsi Al Quran. Sebagai sumber ajaran / hukum islam yang utama. Ia merupakan tanda kebenaran rasulullah saw. Al quran adalah kitab suci yang diwahyukan allah swt kepada nabi muhammad saw sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan. Sebagai bukti yang jelas atas kenabian dan kerasulannya.

Sebagai rahmat atau bentuk kasih. Sebagai bukti yang jelas atas kenabian dan kerasulannya. Sebagai sumber ajaran / hukum islam yang utama.

Dalam kehidupan manusia, alquran memiliki beberapa fungsi, seperti yang berikut ini :

Dalam kehidupan manusia, alquran memiliki beberapa fungsi, seperti yang berikut ini : Sebagai petunjuk (huda) allah ta’ala telah berfirman, artinya, “alif laam miim. Sebagai sumber ajaran / hukum islam yang utama.

Hal Ini Sesuai Dengan Yang Dilansir.

Al Quran Memiliki Kedudukan Yang Sangat Tinggi Dari Seluruh Ajaran Islam.

Kitabul naba wal akhbar (berita. Dalam kehidupan manusia, alquran memiliki beberapa fungsi, seperti yang berikut ini : Hal ini sesuai dengan yang dilansir.

Kesimpulan dari Jelaskan Kedudukan Dan Fungsi Al Quran.