Jelaskan Proses Pengangkatan Utsman Bin Affan Sebagai Khalifah

Jelaskan Proses Pengangkatan Utsman Bin Affan Sebagai Khalifah. Utsman bin affan menjabat sebagai khalifah menggantikan umar bin khattab, tepatnya pada tahun 23 h. Ketika abu bakar sakit, umar yang melakukan tugas abu bakar sebagai imam shalat. Kemudian abu bakar memerintahkan utsman bin affan untuk menuliskan wasiat, isi. Umar bin khaattab mengatakan bahwa abu bakar lebih pantas.

Salah satu prestasi utsman bin affan selama menjadi khalifah adalah menyusun dan menyeragamkan al quran. Mereka adalah ali bin abi thalib, utsman bin affan,. Utsman bin affan terpilih sebagai khalifah melalui musyawarah dan baiat.

Utsman menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal.

Setelah meninggalnya umar bin khattab pada 26 dzulhijjah 23 hijriah, terdapat kekosongan pada posisi pemimpin negara. Maka ditetapkanlah utsman sebagai khalifah berdasarkan pemilihan dari ahlul halli wal aqdi, kemudian para shahabat sepakat dan berbaiat kepadanya serta rela dengan kekhilafahannya. Menetapkan perkara pengangkatan khalifah di bawah dewan syura yang beranggotakan enam ora ng sahabat terbaik yang akan memilih khalifah diantara mereka.

Utsman Bin Affan Terpilih Sebagai Khalifah Melalui Musyawarah Dan Baiat.

Sekitar 1.700 Kapal Dipakai Untuk Mengembangkan Wilayah Ke Pulau.

Utsman bin affan menjabat sebagai khalifah menggantikan umar bin khattab, tepatnya pada tahun 23 h.

Kesimpulan dari Jelaskan Proses Pengangkatan Utsman Bin Affan Sebagai Khalifah.

Pengangkatan utsman bin affan menjadi khalifah. Utsman bin affan menjabat sebagai khalifah menggantikan umar bin khattab, tepatnya pada tahun 23 h. Salah satu prestasi utsman bin affan selama menjadi khalifah adalah menyusun dan menyeragamkan al quran.